Get Adobe Flash player
Highlighter
ข่าวสารอัพเดทใหม่ๆ กิจกรรมล่าสุด

ภาพพระคริสตธรรมพม่า

จุดเริ่มต้นของอาคารเรียนของนักศึกษาพระคริตธรรม นักศึกษาทุกคนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นโดยที่มีอาจารย์สุนิตย์เป็นผู้ที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านการมาดูงานก่อสร้างสถานที่ในแต่ละครั้งและผู้รับผิดชอบพันธกิจคืออาจารย์ชาญชัย


ศจ.สุนืตย์ นำมุ้งเข้าไปช่วยเหลือ แจกจ่ายหมู่บ้าน ชายแดนประเทศพม่า

ภาพจาก  เมื่อวันที่ 26. นำมุ้งเข้าไปช่วยเหลือ แจกจ่ายหมู่บ้าน ชายแดนประเทศพม่า เนื่องจากติดเชื้อไข้มาลาเรีย และไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก

ตัวแทนรับมอบ มุ้งเพื่อแจกจ่าย

ศจ สุนิตย์ และทีมงานพันธกิจ โดจีน เดินทางไปที่เมือง.บันเทียน เมียนเจ

ที่ กำพูชา เมื่อวันที่ 24-27 มิย.2013 ศจ สุนิตย์ และทีมงานพันธกิจ โดจีน เดินทางไปที่เมือง.บันเทียน เมียนเจ เพื่อสอนพระวจนะที่นั่น


ตั้งใจเรียนดีนะครับผู้นำคริสตจักรกัมพูชาเพราะได้อาจารย์ดีทั้ง ศจ.ศุภชัย และ ศจ.สุนิตย์


เปิดสถาบันเรียนพระคัมภีร์ Myanmar Bible Seminary

เดินทางไปเปิดสถาบันเรียนพระคัมภีร์ Myanmar Bible Seminary ที่ประเทศพม่า ในการเปิดเทอมรับนักศึกษาใหม่ ในปีที่ 2 ของการจัดตั้งสถานที่แห่งนี้ในการศึกษาพระวจนะ ขอบคุณพระเจ้าที่มีนักศึกษามากเกินคาดหมาย


ภาพพันธกิจต่างๆของอินโดจีน 2013


การเสวนาธรรม เรื่องความรัก สามศาสนา คริสต์  พุทธ  อิสลาม  ตัวแทนของฝ่ายศาสนาคริสต์ คือศาสนาจารย์ สุนิตย์  วุฒิปัญญา  ที่  อำเภอแม่สาย  โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ฟังคำบรรยาย มากกว่า 200 คน จากศาสนาต่างๆ  เมื่อวันที่  23  ธค  2012

ภาพการประชุม ร่วมกับตำรวจคือ จากการทำงานรับใช้พระเจ้าตามแนวชายแดน มาเป็นเวลา มากกว่า  10  ปี ทีมงานได้มองเห็นปัญหา สังคมระดับชาติ ที่หน่วยงานต่างๆ มุ่งเน้นที่จะแก้ไข คือ การค้ามนุษย์ข้ามชาติ ทีมงานพันธกิจ ของเรายังได้จัดตั้ง สมาคมขึ้นมา เรียกว่าสมาคมใต้ฟ้าเดียวกันเพื่อเด็และสตรี ภาคเหนือ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศาสนาจารย์สุนิตย์ วุฒิปัญญา นายกสมาคม โดยการทำงานอีกด้านหนึ่ง เป็นงานต่อต้านกระบวนการค้ามนุษย์  ทุกรูปแบบ ร่วมกันทำงานกับภาครัฐฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเดินทางมุ่งสู่ ลาว และเวียดนาม ภาพ รถข้ามเรือ เส้นทางการเดินทาง ทิวทํศน์ การทำอาหาร บ้านพักที่กำลังทำ นั่นคือ ชายแดน ลาวเวียนนาม ที่ทางพันธกิจได้ชื้อเพื่อ ตั้งเป็น ศูนย์ศร้างสาวก ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วม ในการจัดซื้อที่ ดิน และการก่อสร้าง ปัจจุบัน มีผู้รับใช้ ที่ทำการอยู่ที่นั่น คือ อาจารย์เชียร และครอบครัว

สวนกาแฟ  ที่มาที่ไป คือ ท่านอาจารย์เจน  วิริยะวารี ได้ไปเห็นพี่น้อง บนดอยพื้นที่ห่างไกล ความเจริญ คนเหล่านั่นไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำ จากการทำไรเลื่อนรอยการปลูกฝิ่น  ย้ายถิ่นฐาน บ่อย นอกจากการได้รับพระวจนะ และความรอดแล้ว พวกเราทีมงานพันธกิจอินโดจีน ยังต้องสร้างงาน สร้างอาชีพใหพี่น้อง เหล่านั้นด้วย โดยแนะนำให้ปลูกพืช เศรษฐกิจ อาทิ การปลูกกาแฟ และพืชไร่ อื่นอีกด้วย  ทั้งนี้เพื่อพี่น้องเหล่านั้น จะมีรายได้ประจำ ในอนาคตอันไกล้นี้ และอีกด้านหนึ่งก็เพื่อสนับสนุนงานพันธกิจอินโดจีนอีกด้วยครับ

 

นักศึกษาพม่า ศูนย์อบรมพระคัมภีร์ ที่พม่า กำลังจะเปิดปีที่ 2 โดยปีนี้จะมี นศ.เข้ามาเรียนเพิ่มอีก 15  ท่าน  จำเป็นต้องสร้างที่พัก นศ.เพิ่ม รวมปีนี้ มี นศ.เข้ามาเรียน ทั้งหมด 37  ท่าน หากผู้ไดมีความประสงค์ มาเยี่ยม ให้กำลังใจ นศ.  หรือสนับสนุนงานด้าน รร.พระคัมภีร์ ติดต่อ เรา ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่สนับสนุนมาโดยตลอด

คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย ได้จัด พิธีบัพติศมา

เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน  2012 คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย ได้จัด พิธีบัพติศมา ให้กับผู้เชื่อ ใหม่ จำนวน 8  ท่าน โดย ศาสนาจารย์สุนิตย์ วุฒิปัญญา ศิษยาภิบาล  และอาจารย์ จี้ฉาง ไกรสินธุสมภพคริสตจักรพันธมิตร โดยมีพี่น้องสมาชิกเข้าร่วมแสดงความยิยดี เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ทุกท่านมีความสุขและยินดีเป็นอย่างมาก


สุนิตย์ รายงาย

อาจารย์เจน วิริยะวารี กำลังสอน นศ พระคัมภีร์พม่า รร พระคัมภีร์ ที่ท่าขี้เหล็ก โรงเรียน ในพันธกิจอินโดจีน เมื่อเดือนตุลาคม 2012

อาจารย์เจน   วิริยะวารี  กำลังสอน นศ พระคัมภีร์พม่า รร พระคัมภีร์  ที่ท่าขี้เหล็ก โรงเรียน ในพันธกิจอินโดจีน เมื่อเดือนตุลาคม  2012

นักศึกษาพม่า ศูนย์อบรมพระคัมภีร์ ที่พม่า กำลังจะเปิดปีที่ 2 โดยปีนี้จะมี นศ.เข้ามาเรียนเพิ่มอีก 15  ท่าน  จำเป็นต้องสร้างที่พัก นศ.เพิ่ม รวมปีนี้ มี นศ.เข้ามาเรียน ทั้งหมด 37  ท่าน หากผู้ไดมีความประสงค์ มาเยี่ยม ให้กำลังใจ นศ.  หรือสนับสนุนงานด้าน รร.พระคัมภีร์ ติดต่อ เรา ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่สนับสนุนมาโดยตลอด

ภาพอาคารนักศึกษา ที่ท่าขี้เหล็กประเทศพม่า 12 พย 12


ถ่ายภาพหน้าคริสตจักร


ดร วัลภากำลังพูด เป็นห้องเรียนนักศึกษาพระคัมภีร์ ของพันธกิจอินโดจีนเมื่อวันที่ 12 พย 12

ภาพอาคารนักศึกษา ที่ท่าขี้เหล็กประเทศพม่า ที่กำลังก่อสร้าง


ภาพการเดินทางออกจากแม่สาย ( ด่าน ) และเข้าเชียงตุง ( ป้ายเชียงตุง และการเปิดคริสตจักรที่เชียงตุง ( บนดอยหมู่บ้านมาคาโบ )


( ป้ายเชียงตุง และการเปิดคริสตจักรที่เชียงตุง ( บนดอยหมู่บ้านมาคาโบ ) รูปผมมอบรูปพระเยซู ให้ศิยาภิบาลคริสตจักร มาคาโบภาพที่บนดอยที่มีคนมาก การทานอาหารที่บนดอนเป็นภาพ เปิดคริสตจักรใหม่ เมื่อวันที่  9 พย 2012

ภาพสวมเสื้อคลุมเสื้อกล้ามเป็นภาพการเดินทางไปที่หลวงพระบางเมื่อวันที่ 25-30 ตุลาคม 2012


ภาพที่มีผมคนเดียว เป็นภาพที่กำลังเทศนาที่หลวงพระบาง

การประชุมวางแผนงานของทีมงาน สำหรับการสอนและพิธีรับมอบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 23-26 ก.ค. 2012 ทีมงาน ได้เดินทางไปที่ประเทศกัมพูชา เพื่อสอนพระคัมภีร์ให้กับพี่น้องกัมพูชา และทำพิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาอบรมพระคัมถีร์ที่ ศูนย์โฮเรบ ครูเสด นำทีมโดย ศจ.ยุทธยงค์ ศรีเกื้อกลิ่น และทีมงานพันธกิจอินโดจีน

คำอธิบายภาพ :: การประชุมวางแผนงานของทีมงาน สำหรับการสอนและพิธีรับมอบประกาศนียบัตร

อ.เจน วิริยาวารี ผู้สอนพระธรรมอิสยาห์ทั้งเล่ม บทเรียนสุดท้ายก่อนทำพิธีจบให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

นักศักษาที่สำเร็จการศึกษาพระคัมภีร์ หลักสูตร 3 ปี จำนวน 13 ท่าน

ผู้เข้าร่วมการอบรมศึกษาพระคัมภีร์ จำนวน 120 ท่าน จากจังหวักต่างๆ ในประเทศกัมพูชา

ผู้เข้าร่วมการอบรมศึกษาพระคัมภีร์ จำนวน 120 ท่าน จากจังหวักต่างๆ ในประเทศกัมพูชา

ทีมงานจากประเทศฟิลิปฟินส์ ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสและอนุชน

เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2012 ทีมงานจากประเทศฟิลิปฟินส์ ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสและอนุชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากจัดเป็นครั้งแรกจึงยังไม่ได้รับความสนใจจากเด็กๆมากเท่าไหร่ ยังมาเด็กมาร่วมค่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่ทีมงานได้ให้ความทุ่มเม ทั้งแรงการใจ กับค่ายนี้มาก เด็กๆทุกคนต่างให้ความสนใจ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและได้รับพระพรมากมายจากค่ายนี้ หวังว่าครั้งต่อไปจะมีเด็กๆมาร่วมค่ายมากขึ้น

โรงเรียนพระคัมภีร์ที่ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า

ด้วยแรงอธิษฐานเผื่อของพี่น้องทุกท่าน โรงเรียนพระคัมภีร์ที่ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ได้เปิดแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2012 โดยมีนักศึกษาที่มาจากเมืองต่างๆ เข้ามาเรียน จำนวน 20 คน ระยะเวลาในการเรียน 3 ปี มีหลักสูตร ป.ตรี และประกาศนียบัตรมอบให้เมื่อนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

จัดค่ายอนุชนภายใน เพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศ

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2012 ได้จัดค่ายอนุชนภายใน เพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศ ในงานพันธกิจมิชชั่น โดยจะเจาะกลุ่มวัยรุ่นภายในเขตชายแดน ไทย-พม่า สร้างความสัมพันธ์ ให้เป็นกลุ่มอนุชนที่เข้มแข็ง เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มแรกในเขตชายแดน ชื่อกลุ่ม อนุชนคนรุ่นใหม่ หัวใจ "พระคริสต์" มีการวางแผนโครงการต่างๆมากมาย แต่ยังขาดการสนับสนุนอยู่ เป็นกลุ่มอนุชนวัยรุ่นที่ไฟแรงมาก แต่ละคนมีความเชื่อที่เข้มแข็ง และมีความกระตือรือร้นที่จะประกาศพระวจนะของพระเจ้า ขอท่านช่วยอธิษฐานเผื่อกลุ่มอนุชนกลุ่มนี้ด้วย

ศจ.สุนิตย์ วุฒิปัญญา ให้บัพติศมาพี่น้อง บนดอยวาวี

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ ศจ.สุนิตย์ วุฒิปัญญา ให้บัพติศมาพี่น้องผู้เชื่อในพระคริสต์ บนดอยวาวี เมื่อ 3 พฤษภาคม 2012

ทีมงานได้เดินทางไปที่ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2012 อ.สุนิตย์ และทีมงานได้เดินทางไปที่ประเทศเวียดนาม ตลอดเส้นทางมีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม สภาพความเป็นอยู่ที่ชายแดนเวียดนามลำบากมาก คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักพระเจ้า มีโอกาสร่วมการนมัสการที่คริสตจักร แถวชายแดน ลาว-เวียดนาม การนมัสการในบ้าน พี่น้องมีความหิวกระหายมาก สภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องและเด็กๆน่าสงสาร เขาลำบากมาก และต้องการความช่วยเหลือในหลายๆด้าน

เยี่ยมเยียนโรงเรียน มอบสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน เดินทางไปเปิด คจ.บ้านน้ำหลุก ประเทศพม่า การเดินทางค่อนข้างลำบาก ทั้งทางยกและทางน้ำ พี่น้องที่นั่นมีความชื่นชมยินดี และหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้ามาก หลังจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียน มอบสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ให้กับตัวแทนครู โรงเรียนบ้านน้ำหลุก

รายงาน การก่อสร้างคริสตจักรมะคาโบ 23/05/2012

ข้อมูล การก่อสร้างคริสตจักรมะคาโบ ที่เชียงตุงประเทศพม่า ความคืบหน้าตั้งแต่ต้น
จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ เพราะยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอยู่

ข้อมูลที่สอง  :
งานทางด้านหอพักเด็ก ที่เชียงตุงประเทศพม่าอยู่ในการดูแลของอาจารย์ถังปี
ผมจะทยอยส่งข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆ   ช่วงนี้ขอพระเจ้าอวยพระพร
ในการรับใช้พระเจ้าต่อๆไป

การประกาศบนพื้นที่ห่างไกล บนภูเขาสูง

การประกาศบนพื้นที่ห่างไกล บนภูเขาสูง โดยใช้เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ นำทีมโดย อ.ถังปีและทีมงานประกาศที่เชียงตุงประเทศพม่า

2-7 มีนาคม 2012 อบรมสัมนาการสร้างสาวก แขวงอุดมไซ ประเทศลาว

เมื่อวันที่ 2-7 มีนาคม 2012 อ.สุนิตย์ เดินทางไปที่แขวงอุดมไซ ประเทศลาว เพื่อจัดอบรมสัมนาการสร้างสาวก มีผู้เข้าร่วมสัมนาทั้งหมด 32 ท่าน

ช่วงเดือน ธันวาคม - 2011 เดือน กุมภาพันธ์ 2012 อ.สุนิตย์และทีมงานพันธกิจต้องทำงานหนัก

ช่วงเดือน ธันวาคม - 2011 เดือน กุมภาพันธ์ 2012

อ.สุนิตย์และทีมงานพันธกิจต้องทำงานหนักในการนำของไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
หลายพื้นที่ทั้งในประเทศไทย พม่า และรัฐฉาน

การอธิษฐานเผื่อประเทศเพื่อนบ้าน พม่า ลาว และจีน ที่สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

การอธิษฐานเผื่อประเทศเพื่อนบ้าน พม่า ลาว และจีน ที่สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงรายการเดินทางประกาศในหมู่บ้านต่างๆ ที่ จ.เชียงตุง ประเทศพม่า

การเดินทางประกาศในหมู่บ้านต่างๆ ที่ จ.เชียงตุง ประเทศพม่าเยี่ยมเยียนและถวายมอเตอร์ไซน์ให้ผู้รับใช้พระเจ้าที่ถูกข่มเหง

ทางทีมงานได้เข้าไปเยี่ยมเยียนผู้รับใช้พระเจ้าในหมู่บ้านนาสว่าง  ที่ ประเทศลาว ท่านหนึ่งที่ทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล ซึ่งถูกต่อต้านจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ท่านคงยังไม่ย่อท้อ ยังคงทำงานรับใช้พระเจ้าต่อไป และก็ได้ซื้อมอเตอร์ไซน์ถวายให้กับผู้รับใช้ ท่านนี้ด้วย หลังจากนั้นทางทีมงานได้ไปดูสถานที่ที่จะก่อสร้างคริสตจักรแห่ง ใหม่ เนื่องจากในหมู่บ้านยังไม่มีสถานนมัสการ เราจึงหาพื้นที่ที่จะเหมาะสมในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นในหมู่บ้านที่ นั่น

ขอขอบคุณ คุณสุธาและอาจารย์เจน  วิริยะวารี ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซื้อมอเตอร์ไซน์ด้วย

อ.สุนิตย์ และ อ.ชาญชัย ร่วมกันประกาศและจัดค่าย

ทีมงานของ อ.สุนิตย์ และ อ.ชาญชัย ร่วมกันประกาศและจัดค่าย พระเยซูคือใคร ให้กับเด็กๆที่ดอยก่อวัน


คริสตมาสและพิธีถวายคริสตจักรใหม่ ( คริสตจักรแห่งรัฐฉานที่ 1 )

การประกาศงานคริสตมาสและพิธีถวายคริสตจักรใหม่ ( คริสตจักรแห่งรัฐฉานที่ 1 ) ณ ดอยก่อวัน รัฐฉานนอกเขตการปกครอง ในวันที่ 24-25  ธันวาคม 2010จัดกิจกรรมให้เด็กๆที่ดอยอาโยะ

จัดกิจกรรมให้เด็กๆบนดอยอาโยะ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 พิธีมอบอาคารและบ้านพักให้เด็กดอยอาโยะ จากสโมสรไลอ้อนช่วยผู้ประสบอุทกภัยแผ่นดินไหวในประเทศพม่า

อ.สุนิตย์ วุฒิปัญญา และทีมงานพันธกิจ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้แจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยแผ่นดินไหวในประเทศพม่า

ในวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2554

จัดค่าย English Camp ให้กับเด็กที่เทอดไทย

การจัดค่าย English Camp ให้กับเด็กๆที่ ต.เทอดไทย ในวันที่ 29 เมษายน 2554 

คริสตจักรบ้านน้ำหลุก ประเทศพม่า กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่

คริสตจักรบ้านน้ำหลุก ประเทศพม่า กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 350,000 บาท ยังขาดงบประมาณอยู่
พี่น้องท่านอยากจะมีส่วนในการถวายเพื่อการก่อสร้างติดต่อ ศจ.สุนิตย์ วุฒิปัญญา
ที่ โทร 081-3878466  E-mail :: ncwss_sunit@yahoo.co.th

 

การก่อสร้างโรงเรียนป่าตองแข็ม

โรงเรียนป่าตองแข็ม ประเทศพม่า  โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและชนบท ก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่เด็กๆที่ยากไร้และเด็กำพร้า ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 80,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อ 20 มกราคม 2012 สนับสนุนโดยองค์กรพันธกิจอินโดจีน

ทีมงาน อ.ถังปี ร่วมกันประกาศที่ประเทศพม่า

การประกาศที่เกิดผล
ด้วยอนุชนจากหอพักเชียงตุง ประเทศพม่า และ อนุชนจาก คจ.ต่างๆ ได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้า พวกเขาหิวกระหายหาพระวจนะคำของพระเจ้า นมัสการพระเจ้า และศึกษาพระคัมภีร์อย่างเอาจริงเอาจัง และได้ร่วมกันจัดการประกาศให้กับพี่น้องในพื้นที่ การเดินทางไปประกาศของอนุชน นำทีมโดย อ.ถังปี ศิษยาภิบาลที่คริสตจักรเชียงตุง  ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 30 - 5 พฤศจิกายน 2011 มีผู้คนตัดสินใจรับเชื่อ และรับบัพติศมาในน้ำจำวน 30 ท่าน นี่คือการประกาศที่เกิดผลเป็นอย่างยิ่ง การนำผูคนมาถึงความรอด และติดตามพระเยซูคริสต์ต่อไป

การถวายขอบคุณพระเจ้าที่ คจ.รัฐฉานที่ 1

การถวายขอบพระคุณพระเจ้าที่ คจ.ที่ 1 รัฐฉาน เขตการปกครองพิเศษดอยก่อวันประเทศพม่า

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2011 ทีมงานของ อ.สุนิตย์ และทีมงานจากทางภาคใต้ ( จ.สุราษธานี ) ได้ขึ้นไปร่วมพิธีถวายขอบพระคุณพระเจ้าที่ คจ.ที่ 1 ดอยก่อวัน โดย อ.เจน วิริยวารีเผ็นผู้เทศนาเทศนา และ อ.สุนิตย์ วุฒิปัญญา เป็นผู้ดำเนินพิธีการ

หลังจากเสร็จพิธีได้ร่วมกันรับประทานอาหาร ปรึกษาหารือร่วมกับผู้นำทหารสูงสุดของดอยก่อวัน ในเรื่องของโครงการสร้างรายได้

หลังจากนั้นทางทีมงานได้สำรวจพื้นที่เพื่อจะสร้างบ้านพัก และดูพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการทำโครงการปลูกกาแฟที่นั่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นสุ นิสา  วุฒิปัญญา : รายงาน

ถวายอาคารคริสตจักรพันธมิตรแม่สาย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2011

เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2011 คริสตจักรพันธมิตรแม่สายได้ถวายอาคารใหม่ ขึ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอบคุณพระเจ้า สิ บสองปีแห่งพระคุณและพระพร โดยมีพี่น้องมาร่วมแสดงความยิยดี 200  กว่าคน  งานี้เสร็จสิ้นไปด้วยดีถวายขอบพระคุณพระเจ้า ที่คริสตจักร แผ่นดินของพระเจ้า ประเทศพม่า

ศจ.สุนิตย์  วัฒิปัญญากำลังเทศสนา เรื่องการขอบพระคุณพระเจ้า ที่คริสตจักรแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2011

เดินทางไปเยี่ยมเยือน ศาสนาจารย์ ดร คำพอน ประธานคริสเตียนแห่งประเทศลาว

เมื่อวันที่  13 -16  ศาสนาจารย์ สุนิตย์  วุฒิปัญญา ประธานองค์การพันธกิจอินโดจีน เดินทางไปเยี่ยมเยือน  ศาสนาจารย์ ดร คำพอน  ประธานคริสเตียนแห่งประเทศลาว และได้พบ กลุ่ม ผู้นำ ผู้รับใช้พระเจ้าที่ประเทศลาว เพื่อปรึกษาหาลือ แนวทางในการรับใช้พระเจ้าร่วมกัน ในอนาคตต่อไป

postheadericon ฟังคำเทศนาออนไลน์ MP3 / MP4

รายการ ดี มีพระพร ฟังสบายๆ เย็นๆ  ฟังไปหลับไปก็ได้ เกี่ยวกับครอบครัวคริสเตียนไทย วิธีการอบรมลูก (ในระยะเริ่มต้นอายุ 1-13ปี )   สอนลูกอย่างไรให้มีวินัย ?

เรื่อง : สอนลูกให้มีวินัยในชีวิต
เรื่อง : ฝึกเด็กมีวินัยให้มีทัศนคติใหม่
เรื่อง : การสร้างวินัยโดยไม่ลงโทษ
เรื่อง : เป้าหมายการสร้างวินัย
เรื่อง : จะเริ่มสร้างวันัยเมื่อไหร่ดี
เรื่อง : ข้อเสนอแนะในการสร้างวินัย

Last Updated (Wednesday, 17 November 2010 22:05)

 
Polls แสดงความคิดเห็นจากผู้มาเยี่ยม
สิ่งที่ประเทศไทยต้องการเยียวยามาก ?
 
Visitors Counter / สถิติผู้มาเยี่ยมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday217
mod_vvisit_counterYesterday7388
mod_vvisit_counterThis week7985
mod_vvisit_counterLast week5123
mod_vvisit_counterThis month12857
mod_vvisit_counterLast month29565
mod_vvisit_counterAll days1210728

We have: 314 guests online
Your IP: 54.145.13.215
 , 
Today: Feb 11, 2016